Vítejte na mých webových stránkách.

Jak vidíte, jsou ještě pořád ve stádiu výstavby, nicméně jsou zde i aktuální data, zejména kontakt.

Váš Jiří Emmer.

 

Můj životopis 

 

Narodil jsem se 26. dubna 1983 v severočeské Kadani, kde jsem strávil část svého dětství, ale v roce 1989 jsme se přestěhovali do Veselí nad Lužnicí, kde žiji dodnes. Zde jsem chodil na základní školu, dále na gymnázium v nedaleké Soběslavi a později i na konzervatoř do Českých Budějovic. 

Na této škole jsem postupně vystudoval obor varhany u paní profesorky Jitky Chaloupkové a obor zpěv u jednoho poněkud neschopného profesora, kterého radši nebudu jmenovat. Zpívat jsem se naučil až u paní Venety Marešové.

Po dokončení gymnázia jsem vystudoval také bakalářský a magisterský  obor Biofyzika na (tehdy) Biologické fakultě Jihočeské university. Dále jsem pokračoval doktorandským studijním oborem Molekulární biologie a genetika, který pomalu, ale jistě, studuji stále.

 

 

Mgr. Jiří Emmer, DiS.

Telefon: +420 608 154 518

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Poštovní adresa:

Jiří Emmer
Filípkova 282
Veselí nad Lužnicí
391 81
Česká republika


Můj profesní životopis si můžete prohlédnout na službě LinkedIn (v angličtině)

Privilegia Viléma z Rožmberka z r. 1555

Ve jménu Svaté a Nerozdílné Trojice, Boha Otce, Syna i Ducha Svatého, vše jednoho Hospodina.
Amen.

Poněvadž   P á n   B ů h   V š e m o h o u c í   člověka k obrazu svému podobného učiniti a nad jiné všechny stvoření rozumem obdařiti jest ráčil, tak aby vždycky po vše časy života svého v přikázání chodě trval, a co by koliv před sebe v tomto světě bráti chtěl, aby to všechno v bázni Boží a ve Jménu Jeho Svaté působil. Zvířata a jiní živočichové rozumu nemajíce smejšlejí zemské věci, odkud je jim vždy potravu přijímati, ale sám člověk rozumu užívajíce, od Pána Boha Všemohoucího vděčnost toho prokazujíce, netoliko čím by zde na tomto světě živ býti mohl, hleda, jak zvířata činí. Ale mysl svou 
k nebi pozdvihuje, v přikázání Božím chodíc, obmejšlí, což by duši jeho k spasení bylo, řeč Krista Pána v paměti majíce, kdež ráčil propověděti:

       Nejprve hleděti království Božího a spravedlnosti Jeho a jiné všecky věci přidané budou. Ačkoliv na každý den a na každou chvíli toho hledati máme, však obzvláště v den Páně, který jest sám Bůh ustanoviti ráčil, a v jiné slavnosti a svátky od Církve svaté ustanovené, ve kterých se ode všech jiných tohoto světa pečování uprázdniti máme.

Další články...

  1. Galerie
  2. O souboru

Podkategorie