O souboru Servi Musicae Sacrae

Náš soubor se již dlouhou dobu zabývá poučenou interpretací staré hudby, zejména z období počátku 17. století a z mnoha oblastí, ale především ze Zemí koruny české, Německa (severního i jižního) a Itálie. Tvoří jej pevné jádro profesionálních hudebníků, starších sutdentů a absolventů konzervatoří, které doplňujeme podle potřeby a projektu, na kterém zrovna pracujeme. Pravidelně koncertujeme po celé České republice, zejména však zde v jižních Čechách, které jsou nám nejen geograficky nejbližší, ale také zde cítíme velkou potřebu hrát krásnou hudbu na místech, kam by se jinak nedostala.

Členové

Jiří Emmer

Miroslav Kůzl

Vladimíra Malá

Kristýna Fílová

Lenka Němcová